Archive for septembrie, 2009

bad mood

Posted: 2nd septembrie 2009 by nerviimei in Metamorfoze
Tags: , , ,

Ai sa ma ierti ca nu pot fara tine Si daca n-ai sa poti si n-ai sa poti Mie, pierzindu-te-mi va fi mai bine Eu, tristul, cel mai liber dintre toti. Ai sa ma ierti ca simt labilitate Ca trec peste examene fulgerind Ai sa ma ierti prea blinda mea de toate Eu sint nemuritorul […]